Skip to content
OROTECH 0

Microsoft office 2016

Hidha armaan gadii irraa microsoft office 2016 tolaan buufachu ni dandeessu Faayilii setup, size 2.5GB – Download Faayilii crack ittii godhan Kmsauto, size 5.9MB – Download Kmsautolite, size 2.4KB – […]

FAYYAA 1

DHIIBBAA DHIIGAA HIR’ISUUF

DHIIBBAA DHIIGAA HIR’ISUUF QABXIILEE ASIIN GADII KANA DUBBISAA ************************* * Nyaata sooqiddi itti hin baay’annee (guyyatti wolumaa galatti sooqida moonqaa shaayii tokkoo gadii) ykn nyaata sooqida hin qabne fayyadamuu. . […]

HACKING 0

Akkaataa Password kompitera Microsoft Windows itti cabsan

1.Jalqaba irratti Kompitera keessan banaa, akkuma bantaniin yoo laapitoppi tahe dhagaa keessaa baasaa, yoo desktop tahe ammoo duubaan 2.sokkeetti elektrikii irraa buqqisaa. 3.amma dhagaa yookiin sokkotti elektrikii deebisaati itti suuqa, kompitericha banaa 4.amma akka viidiyo irra jiruutti raawwadhaa. HUBACHIISA:- maxxansaan kun barumsaaf qofa.maxxansaa kana irraa wanta barattan miidhaa,yakka, fi rakko kamiyyu ka qabqabsiistan taate nu itti hin gaafatamnu, isintu itti […]