Lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya alaa jairaatan firoottan isaanii kan biyya keessa jiraataniif  gatii/kafaltii ibsaa bishaanii fi kanneen biroo kallattiidhaan kafaluuffii dandahan tajaajilli dandeessisu yeroo muraasa booda jalqabuuf jira.

Waldaan dhuunfaa KIFYA jedhamu “MasterCard” waliin ta’uu dhaan tajaajilli inni labse kun yeroo dhiyootti Itiyooophiyaa keessatti kan eegalu ta’uu isaatii fii achii booda biyyoota Afriikaa kanneen biroo keessatti kan itti fufu ta’uun beekameera.

Baasiin kunis marsariitii/website irratti kan raawwatamu ta’uun ibsameera. Tajaajilli kun kan kennamus application kanaaf gargaaru mobile fi komputera irratti fe’uun akka ta’e beekkamee jira

Obbo Muniir Durii itti gaafatamaan waldaa Kiffiyaa jedhamuu namoonni bakkuma jiraatan irraa baasii kana baasuu ka danda’an ta’uu illee ibsaniiru. tajaajilli kun magaalaa keessa kanneen jiraatan qofaaf utuu hin taane namni mobaayila qabu martinuu fayyadamaa waan ta’eef baadiyyaallee ofitti haammata waan taheef kuni namoota biyya alaa teettanii warra keessan karaa kanaan qarqaaruu barbaaddaniif gammachuu guddaafha jennee amanna.

Kana waan taheef nutis odeeffannoo kana itti dhiheenyaan hordofnee yeroo inni jalqabetti odeeffannoo guutuu fi akkataa itti fayyadama isaa isiniif qabannee dhiyaanna. Hagasitti like share godhuun nu hordofaa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s