1.Jalqaba irratti Kompitera keessan banaa, akkuma bantaniin yoo laapitoppi tahe dhagaa keessaa baasaa, yoo desktop tahe ammoo duubaan 2.sokkeetti elektrikii irraa buqqisaa.
3.amma dhagaa yookiin sokkotti elektrikii deebisaati itti suuqa, kompitericha banaa
4.amma akka viidiyo irra jiruutti raawwadhaa.

HUBACHIISA:- maxxansaan kun barumsaaf qofa.maxxansaa kana irraa wanta barattan miidhaa,yakka, fi rakko kamiyyu ka qabqabsiistan taate nu itti hin gaafatamnu, isintu itti gaafatama.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s