Halluu folder keetii isa boora yokan daalacha san osoo jijjiiree jettee yaaddee beeyta? egaa halluu folder keetii bifa feetetti jijjiiruudhaaf akkaataa armaan gadii kana hordofi

jalqaba software halluu ittiin jijjiirattu hidhaa kanarraa buufadhu DOWNLOAD

software eega buufatte booda akkuma software biraa computer kee irratti install gootutti  install godhi eega install gootee booda software haala armaan gadii hordofi

itti aansuun folder halluu isaa jijjiiruu barbaaddu san filadhu right click irratti godhi mark folder bakka jedhu filadhu itti aansuun akkuma suuraa irratti agartu color bakka jedhu filadhu san booda halluu barbaadde filadhu

oromotech
oromotech.com

color bakka jedhu eega filatte booda halluu garagaraatu siif baha halluu siif bahe sana keessa kan barbaadde filatte irratti click goota san booda folder kee halluu ati filattetti siif jijjiirame jira jechuudha haaluma wal fakkaatuun folder hundayyu halluu isaa bifa feetetti jijjiirachuu dandeetta.

maxxansaa keenya hordofuuf fuula facebook keenya as  OROMO TECH tuquun like fi share godhuun nu hordofaa gaafiis yoo qabaattan nuuf barreessu ni dandeettu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s