image

Sooftweeriin kun viidiyo edit gochuuf baayyee filatamaadha, akkasumas itti fayyadamni isaas baayye salphaadha.
Dabalataan ‘Screen’ kompitera keessanii yoo waraabu feetanis sooftweeri kana fayyadamu ni dandeettu.

Sooftweeri kana kaffaltii malee tolaan buufachuuf hidha armaan gadii ‘Download’ ka jedhu tuqaa.
Faayili keygen jedhu san fayyadamaati sooftweericha akka kaffaltii isin hin gaafanne cabsaa

Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s