Skip to content

Category: FAYYAA

FAYYAA 1

DHIIBBAA DHIIGAA HIR’ISUUF

DHIIBBAA DHIIGAA HIR’ISUUF QABXIILEE ASIIN GADII KANA DUBBISAA ************************* * Nyaata sooqiddi itti hin baay’annee (guyyatti wolumaa galatti sooqida moonqaa shaayii tokkoo gadii) ykn nyaata sooqida hin qabne fayyadamuu. . […]