Skip to content

Category: HACKING

HACKING 0

Akkaataa Password kompitera Microsoft Windows itti cabsan

1.Jalqaba irratti Kompitera keessan banaa, akkuma bantaniin yoo laapitoppi tahe dhagaa keessaa baasaa, yoo desktop tahe ammoo duubaan 2.sokkeetti elektrikii irraa buqqisaa. 3.amma dhagaa yookiin sokkotti elektrikii deebisaati itti suuqa, kompitericha banaa 4.amma akka viidiyo irra jiruutti raawwadhaa. HUBACHIISA:- maxxansaan kun barumsaaf qofa.maxxansaa kana irraa wanta barattan miidhaa,yakka, fi rakko kamiyyu ka qabqabsiistan taate nu itti hin gaafatamnu, isintu itti […]